مانیتورینگ اتاق سرور  5 محصول وجود دارد.

سیستم کنترل شرایط محیطی اتاق سرور شامل کنترل دما؛رطوبت؛کنترل تردد؛قطع برق و نشت آب با امکان گزارش دهی اس ام اس ؛تماس تلفنی و پنل تحت وب

ساعات كاري فروشگاه