اطلاعات شرکت

پاردیک سیستم
بندرانزلی - ساحل قو
-نبش شریعتی یک- مرکز واحدهای فناور - طبقه دو - واحد 205
Iran

با ما تماس بگیرید:
68652-445-013

موبایل:
8089-599-0911

Pardicsys@gmail.om

درباره ما