رهگيري سفارشات: 

رهگيري كليه سفارشاتي كه توسط پست ارسال مي شوند از طريق لينك زير امكان پذير است.

شماره رهگیری در قسمت پیام سفارش برای شما ارسال میگردد.هم چنین در صورت ثبت سفارش تلفنی کد رهگیری به شماره موبایل شما ارسال خواهد شد.
http://newtracking.post.ir


ساعات كاري فروشگاه