كنترل از راه دور با اس ام اس  5 محصول وجود دارد.

کنترل هر نوع وسیله برقی یا الکترونیکی از راه دور با اس ام اس و موبایل