سيستم هاي ديتالاگر

دستگاه دیتالاگر و ترموگراف صنعتی ؛ پزشکی و آزمایشگاهی با قابلیت کنترل و مشاهده سنسورها از طریق اینترنت و امکان ذخیره داده های دمایی به مدت 10 سال

8 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 6 از 8 مورد

فیلترهای فعال