ماژول هاي صنعتي ؛ كاربردي  2 محصول وجود دارد.

ماژول شبکه اترنت و ماژول های آر اف آی دی

ساعات كاري فروشگاه