هشدار دهنده قطع برق و باتری بک آپ  4 محصول وجود دارد.

دستگاه شارژر اتوماتیک باتری های خشک سیلد اسیدی و هشدار دهنده قطع برق

ساعات كاري فروشگاه